Services

Günümüzün rekabetçi ortamında ana faaliyet konularına odaklanmak isteyen kurumlara; ana faaliyet konuları dışında kalan, sınırlı uzmanlığa sahip oldukları, yeterli yatırım yapamadıkları veya etkin bir şekilde idare edemedikleri, ancak kurumun geleceği için son derece önemli olan işlerini farklı bir şekilde yönetme ve yerine getirme imkanı sağlamaktadır.

Outsourcing Services

One of the leading trends in today’s business world is that companies determine their priorities and spend their existing resources on the activities and processes that create these priorities. Except for the jobs that are based only on the abilities and skills of the enterprises; It is the outsourcing of businesses that do not use core or basic skills, from outside the business to other businesses that are specialized in their field.

Custom Software Solutions

Software Solutions;With its experienced software and project staff, it develops one-to-one web-based, desktop and mobile special software for different sectors and needs, to meet the needs of small and large-scale institutions and to meet the unique demands of customers. You may have a request that the software used can integrate with other systems and change according to your workflow.
Deneyimli yazılım ve proje kadrosuyla, küçük ve büyük ölçekli kurumların ihtiyaçlarını giderecek ve müşterilerin benzersiz taleplerini karşılamak, farklı sektörler ve ihtiyaçlara yönelik bire bir web tabanlı, masaüstü ve mobil özel yazılım geliştirmektedir.
Müşterilerimiz için en iyi ürünleri en iyi çözümlerle birleştirerek işletme maliyetlerini düşürmeyi hedeflerler. İşletmelerin teknolojik altyapılarına yaptıkları yatırımlar önem arz etmektedir. Heetsoft altyapı servisleri olarak konusunda uzman personelleri ile müşterilerinin gereksinimlerini doğru şekilde belirleyerek; yerel ağ, uzak alan ağı, ağ güvenliği ve güvenli uzak erişim konularında danışmanlık, kurulum, devreye alma, bakım ve destek hizmetleri vermektedir.

System and Network Solutions

System and Network solutions;  we aim to reduce operating costs by combining the best products with the best solutions for our customers. Investments made by enterprises in their technological infrastructure are important. As Heetsoft infrastructure services, by correctly determining the needs of its customers with its expert staff; provides consultancy, installation, commissioning, maintenance and support services on local network, remote area network, network security and secure remote access..

Project Management

Project management;  Heetsoft creates a project team for any application development project. This team, project managers; solution specialists responsible for analysis, modeling and design activities; network and security experts who will design the technical architecture; consists of visual and conceptual design experts and software experts.
Proje yönetimi hizmetleri kapsamında; Heetsoft her türlü uygulama geliştirme projesi için bir proje ekibi oluşturur. Bu ekip, proje yöneticileri; analiz, modelleme ve tasarım faaliyetlerinde sorumlu çözüm uzmanları; teknik mimari tasarımı yapacak ağ ve güvenlik uzmanları; görsel ve kavramsal tasarım uzmanları ile yazılım uzmanlarından oluşur.
Bilgi Teknolojileri yönetişiminin ilk amacı, BT faaliyetlerinin iş hedefleri ile aynı doğrultuda ilerlemesinin sağlanmasıdır. İş hedefleri ile BT stratejik uyumun sağlanması, günümüz iş dünyasında, başarılı olmakta kritik bir faktördür.

Information Technology Governance

Information Technology Governance; The primary purpose of Information Technology governance is to ensure that IT activities are aligned with business objectives. Ensuring IT strategic alignment with business goals is a critical factor in being successful in today’s business world. Since the impact of IT services on your corporate business cannot be ignored, it can increase service performance with the help of Information Technologies Governance Consultancy.

Information Technology Consulting

Information Technology Consulting; Heetsoft End-to-End IT Consulting “Information Technology Consulting” services; information technology infrastructures that your company will use to achieve its goals; It manages the entire planning and configuration process as performance, continuous, manageable, expandable and cost-effective. With our IT Consulting services, your company’s information infrastructure is analyzed, bottlenecks, if any, are identified and reported. With these analysis reports prepared by our IT Consultants, your needs are determined and the most suitable hardware or software infrastructure for your company is offered to you.
Heetsoft Uçtan Uca IT Danışmanlığı “Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı” hizmetleri; firmanızın hedeflerine ulaşmak için kullanacağı bilgi teknolojileri altyapılarının; performanslı, sürekli, yönetilebilir, geliştirilebilir ve uygun maliyetli olarak planlanıp yapılandırma sürecinin tamamını yönetir.
Kuruluşunuz için doğru olan yolu planlamak için özel gereksinimlerinizi ve hedeflerinizi değerlendirmek üzere ekibinizle birlikte çalışıyoruz. Heetsoft DevOps Uygulama ve Danışmanlığı ile firmaların tüm uygulamalarını alanında yetkin danışman kadrosu ile mevcut durumun detaylı bir analizini yapar.

 DevOps Assessment Service

 DevOps Assessment Service; We work with your team to assess your specific needs and goals to plan the right path for your organization. With HEETSOFT DevOps Application and Consultancy, it makes a detailed analysis of the current situation with its competent consultant staff in all applications of companies. In the tables created according to the level of competence, the areas that need to be developed are specified, and detailed suggestions for the solution are made for you. It is ensured that the necessary culture is formed for your team to work effectively and to be managed with an agile approach.

SAP Technology Consulting

SAP Technology Consulting;  Systems are living beings like living organisms, so a solid structure should be established with a healthy planning process. In order for this system to survive, it is necessary to regularly look after it, solve its problems, and meet and develop its new needs. Successful technology consultancy on the basis of many platforms comes with the right architecture, the right management and the right vision. Heetsoft technology consultants provide technical consultancy to products such as SAP BI, BO, CRM, EPM, SRM, SCM, Portal and Mobile Technologies, Solution Manager and S/4HANA.
Sistemler de canlı organizmalar gibi yaşayan varlıklardır bu nedenle, sağlıklı bir planlama süreci ile sağlam bir yapı kurulmalıdır. Bu sistemin yaşayabilmesi için de ona düzenli olarak bakmak, sorunlarını çözmek, yeni oluşacak ihtiyaçlarını gidermek ve geliştirmek gerekir.
Bilgi Al
Get Info

HEETSOFT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ADAY AÇIK RIZA METNİ

Burada vereceğiniz açık rıza yalnızca fotoğraf, engellilik durumu ve detaylarına, sağlık durumu detaylarına ilişkin olmayıp, özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamına ve hem özel nitelikli hem de genel nitelikli kişisel verilerinizin bu metinde sözü edilen şekillerde işlenmesine ve aktarılmasına ilişkindir.

KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, din, mezhep veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işlediğimize dair detaylı bilgilere Aday Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

 • İşitsel Veri: Bizimle paylaşmanız halinde destek hattında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel verileriniz
 • Özgeçmişinizdeki “Fotoğraf” bölümü.
 • Sağlık verisi, Özgeçmişinizde belirtebileceğiniz engellilik durumunuz, engel oranınız, konuyla ilgili detaylar.
 • Özgeçmişinizde manuel doldurulan alanlarda belirttiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz

Bazı işverenler, çoğunlukla kendi faaliyet alanları gereği, bazı özel nitelikli kişisel verilerinizi isteyebilmektedir. Bu sebeple özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemekte gerekli hassasiyeti göstermek adına özgeçmişinizi doldururken özel nitelikli kişisel verilerinizi içerebilecek bölümlerdeki kişisel verilerinizin işlenmesi için onayınızı almak üzere bu sekmeyi açtık. Bu sekmeyi doldurmadan önce özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması için sizden ayrı bir onay kutucuğunda açık rıza istemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

“Verilerimin Açık Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmesine onay veriyorum.”  onay kutucuğunu işaretleyerek hem ilgili sekmedeki kişisel verilerinizi hem de bu Açık Rıza Metni’nde belirtilmeyen ancak bizimle paylaşmayı kendiniz tercih ettiğiniz sair özel nitelikli kişisel verilerinizi ve bu metne konu kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlememiz için tarafımıza açık rıza vermektesiniz:

 • Hem sizin iş arayışınıza hem de işverenlerin çalışan arayışına yardımcı olabilmek amacıyla özgeçmişinizde yer alan bilgiler işverenlerle paylaşılmaktadır.
 • Özgeçmişinizin bütün Heetsoft Bilgi Teknolojileri AŞ’nin iş ortağı olduğu işverenlere çalışan arayışlarında yardımcı olmak amacıyla paylaşılmaktadır.
 • Özgeçmişinizin iş ortaklarımız tarafından değerlendirilmesi ve verinin işlenmesine kabul etmekte ve açık rıza vermektesiniz. Bahse konu olan özgeçmişinize eklediğiniz bütün verilerinizin Heetsoft iş ortakları olan ve olmayan kişiler tarafından görüntülenmesine izin vermiş olursunuz. Bu seçeneği seçmek istiyorsanız aleni olmasını istemediğiniz özel nitelikli verilerinizi özgeçmişinizde belirtmemenizi özellikle öneririz.
 • Heetsoft web sitesi üzerinden bizim çalışanımız olmak için başvurduğunuzda veya özgeçmişinizin aday havuzunda görüntülenmesine ve işlenmesine onay verdiğinizde,
 1. İstihdamın değerlendirilmesi,
 2. Adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,
 3. Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması,
 4. Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi,
 5. Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
 6. Kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması amaçlarıyla işleyebiliriz. İş arama süreçlerinizde size yardımcı olabilmek amacıyla işleyebiliriz.
 • Heetsoft iş ortağı İşveren’lerin hizmetlerden yararlanabilmek için desteğe ihtiyacı olduğu durumlarda, desteğin sağlanması için kesinlikle gerekliyse, İşveren Müşteriler ile paylaşılabilir.
 • Çalışma saatlerimiz içerisinde size destek verebilmemiz için 0 (850) 441 43 38 (HEET) numaralı telefondan firmamıza ulaşabilir, desteğe ihtiyaç duyduğunuz konu özel nitelikli kişisel veri içerebileceğinden dolayı taleplerinize destek verebilmek için paylaşılabilir,
 • Bizimle yaptığınız telefon görüşmelerinde paylaştığınız özel nitelikli verileriniz otomatik ses kayıt sistemlerimizce kaydedilebilmekte ve saklanabilmektedir. Telefon görüşmeleri otomatik olarak kaydedildiğinden özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamaya dikkat etmenizi öneririz.
 • Web sitemiz üzerinden bizim çalışanımız olmak için başvurduğunuzda özgeçmişinizin olması gerekmektedir, dolayısıyla başvurunuzu değerlendirme sırasında özgeçmişiniz gerekli olan şekillerde işlenebilir ve bu süreçte yer alan kişilerle paylaşılabilir,
 • Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak işlenmektedir.
 • Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla paylaşılabilir.
 • İstihdama yardımcı olma hizmetimizin sağlanması için yurt dışı merkezli işverenlerimizle ve destek aldığımız yurt dışında yerleşik ve veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde olduğumuz servis sağlayıcılarımız ile paylaşıyoruz.
 • Başvuru yaptığınız şirketin, grup şirketi olması halinde, bu şirketin bağlı olduğu ve aynı zamanda işverenin iş ortağımız olan diğer grup şirketleri ile paylaşabiliyoruz.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.