Hizmetlerimiz

Günümüzün rekabetçi ortamında ana faaliyet konularına odaklanmak isteyen kurumlara; ana faaliyet konuları dışında kalan, sınırlı uzmanlığa sahip oldukları, yeterli yatırım yapamadıkları veya etkin bir şekilde idare edemedikleri, ancak kurumun geleceği için son derece önemli olan işlerini farklı bir şekilde yönetme ve yerine getirme imkanı sağlamaktadır.

Dış Kaynak Kiralama Çözümleri

Dış kaynak kullanımı;Günümüz iş dünyasında önde gelen eğilimlerden bir tanesi de firmaların önceliklerini belirlemeleri ve var olan kaynaklarını bu öncelikleri oluşturan aktivitelere ve süreçlere harcamalarıdır. İşletmelerin, sadece kendi sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işlerin dışındaki; öz veya temel yeteneklerin kullanılmadığı işlerin, işletme dışından kendi alanında uzmanlaşmış başka işletmelerden almasına dış kaynak kullanımıdır.

Özel Yazılım Çözümleri

Yazılım Çözümleri; Deneyimli yazılım ve proje kadrosuyla, küçük ve büyük ölçekli kurumların ihtiyaçlarını giderecek ve müşterilerin benzersiz taleplerini karşılamak, farklı sektörler ve ihtiyaçlara yönelik bire bir web tabanlı, masaüstü ve mobil özel yazılım geliştirmektedir. Kullanılan yazılımın başka sistemlerle entegrasyon sağlayabilmesi, iş akışınıza göre değişmesi gibi bir talepleriniz olabilir.
Deneyimli yazılım ve proje kadrosuyla, küçük ve büyük ölçekli kurumların ihtiyaçlarını giderecek ve müşterilerin benzersiz taleplerini karşılamak, farklı sektörler ve ihtiyaçlara yönelik bire bir web tabanlı, masaüstü ve mobil özel yazılım geliştirmektedir.
Müşterilerimiz için en iyi ürünleri en iyi çözümlerle birleştirerek işletme maliyetlerini düşürmeyi hedeflerler. İşletmelerin teknolojik altyapılarına yaptıkları yatırımlar önem arz etmektedir. Heetsoft altyapı servisleri olarak konusunda uzman personelleri ile müşterilerinin gereksinimlerini doğru şekilde belirleyerek; yerel ağ, uzak alan ağı, ağ güvenliği ve güvenli uzak erişim konularında danışmanlık, kurulum, devreye alma, bakım ve destek hizmetleri vermektedir.

Sistem ve Ağ Çözümleri

Sistem ve Ağ Çözümleri; Müşterilerimiz için en iyi ürünleri en iyi çözümlerle birleştirerek işletme maliyetlerini düşürmeyi hedeflerler. İşletmelerin teknolojik altyapılarına yaptıkları yatırımlar önem arz etmektedir. Heetsoft altyapı servisleri olarak konusunda uzman personelleri ile müşterilerinin gereksinimlerini doğru şekilde belirleyerek; yerel ağ, uzak alan ağı, ağ güvenliği ve güvenli uzak erişim konularında danışmanlık, kurulum, devreye alma, bakım ve destek hizmetleri vermektedir

Proje Yönetimi

Proje Yönetimi; Heetsoft her türlü uygulama geliştirme projesi için bir proje ekibi oluşturur. Bu ekip, proje yöneticileri; analiz, modelleme ve tasarım faaliyetlerinde sorumlu çözüm uzmanları; teknik mimari tasarımı yapacak ağ ve güvenlik uzmanları; görsel ve kavramsal tasarım uzmanları ile yazılım uzmanlarından oluşur.
Proje yönetimi hizmetleri kapsamında; Heetsoft her türlü uygulama geliştirme projesi için bir proje ekibi oluşturur. Bu ekip, proje yöneticileri; analiz, modelleme ve tasarım faaliyetlerinde sorumlu çözüm uzmanları; teknik mimari tasarımı yapacak ağ ve güvenlik uzmanları; görsel ve kavramsal tasarım uzmanları ile yazılım uzmanlarından oluşur.
Bilgi Teknolojileri yönetişiminin ilk amacı, BT faaliyetlerinin iş hedefleri ile aynı doğrultuda ilerlemesinin sağlanmasıdır. İş hedefleri ile BT stratejik uyumun sağlanması, günümüz iş dünyasında, başarılı olmakta kritik bir faktördür.

BT Yönetişim Hizmeti

Bilgi Teknolojilieri Yönetişimi;Bilgi Teknolojileri yönetişiminin ilk amacı, BT faaliyetlerinin iş hedefleri ile aynı doğrultuda ilerlemesinin sağlanmasıdır. İş hedefleri ile BT stratejik uyumun sağlanması, günümüz iş dünyasında, başarılı olmakta kritik bir faktördür. BT hizmetlerinin kurumsal ticaretinize etkisi göz ardı edilemeyecek büyüklükte olması sebebi ile, Bilgi Teknolojileri Yönetişim Danışmanlığı yardımıyla hizmet performansını arttırabilir.

Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı

Heetsoft Uçtan Uca IT Danışmanlığı “Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı” hizmetleri; firmanızın hedeflerine ulaşmak için kullanacağı bilgi teknolojileri altyapılarının; performanslı, sürekli, yönetilebilir, geliştirilebilir ve uygun maliyetli olarak planlanıp yapılandırma sürecinin tamamını yönetir. BT Danışmanlık hizmetlerimiz ile şirketinizin, bilişim altyapısı analiz edilir, varsa, darboğazlar belirlenir ve raporlanır. BT Danışmanlarımızın hazırladığı bu analiz raporları ile ihtiyaçlarınız belirlenir ve şirketinize en uygun donanım ya da yazılım alt yapısı önerinize sunulur.
Heetsoft Uçtan Uca IT Danışmanlığı “Bilgi Teknolojileri Danışmanlığı” hizmetleri; firmanızın hedeflerine ulaşmak için kullanacağı bilgi teknolojileri altyapılarının; performanslı, sürekli, yönetilebilir, geliştirilebilir ve uygun maliyetli olarak planlanıp yapılandırma sürecinin tamamını yönetir.
Kuruluşunuz için doğru olan yolu planlamak için özel gereksinimlerinizi ve hedeflerinizi değerlendirmek üzere ekibinizle birlikte çalışıyoruz. Heetsoft DevOps Uygulama ve Danışmanlığı ile firmaların tüm uygulamalarını alanında yetkin danışman kadrosu ile mevcut durumun detaylı bir analizini yapar.

DevOpsDanışmanlığı

DevOps Değerlendirme Hizmeti; Kuruluşunuz için doğru olan yolu planlamak için özel gereksinimlerinizi ve hedeflerinizi değerlendirmek üzere ekibinizle birlikte çalışıyoruz. Heetsoft DevOps Uygulama ve Danışmanlığı ile firmaların tüm uygulamalarını alanında yetkin danışman kadrosu ile mevcut durumun detaylı bir analizini yapar. Yetkinlik seviyelerine göre oluşturulmuş tablolarda geliştirilmesi gereken alanlar belirtilirken, çözüm için de ayrıntılı öneriler sizler için çıkarılır. Ekibinizin efektif çalışması ve çevik yaklaşımla yönetilmesi için gerekli kültürün oluşması sağlanır.

SAP Danışmanlığı

SAP Teknoloji Danışmanlığı;  Sistemler de canlı organizmalar gibi yaşayan varlıklardır bu nedenle, sağlıklı bir planlama süreci ile sağlam bir yapı kurulmalıdır. Bu sistemin yaşayabilmesi için de ona düzenli olarak bakmak, sorunlarını çözmek, yeni oluşacak ihtiyaçlarını gidermek ve geliştirmek gerekir. Bir çok platformun temelindeki başarılı teknoloji danışmanlığı doğru mimari, doğru yönetim ve doğru vizyon ile gelmektedir. Heetsoft teknoloji danışmanları SAP BI, BO, CRM, EPM, SRM, SCM, Portal ve Mobil Teknolojileri, Solution Manager ve S/4HANA gibi ürünlere teknik danışmanlık sağlamaktadır.
Sistemler de canlı organizmalar gibi yaşayan varlıklardır bu nedenle, sağlıklı bir planlama süreci ile sağlam bir yapı kurulmalıdır. Bu sistemin yaşayabilmesi için de ona düzenli olarak bakmak, sorunlarını çözmek, yeni oluşacak ihtiyaçlarını gidermek ve geliştirmek gerekir.
Bilgi Al

HEETSOFT KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA ADAY AÇIK RIZA METNİ

Burada vereceğiniz açık rıza yalnızca fotoğraf, engellilik durumu ve detaylarına, sağlık durumu detaylarına ilişkin olmayıp, özgeçmişinizde yer alan özel nitelikli kişisel verilerinizin tamamına ve hem özel nitelikli hem de genel nitelikli kişisel verilerinizin bu metinde sözü edilen şekillerde işlenmesine ve aktarılmasına ilişkindir.

KVKK kapsamında, ırkınıza, etnik kökeninize, siyasi düşüncenize, felsefi inancınıza, din, mezhep veya diğer inançlarınıza, kılık ve kıyafetinize, dernek, vakıf ya da sendika üyeliklerinize, sağlığınız, cinsel hayatınız, varsa ceza mahkûmiyetinize ve hakkınızdaki güvenlik tedbirleriyle ilgili verileriniz ile biyometrik ve genetik verileriniz sizin özel nitelikli verilerinizdir.

Hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işlediğimize dair detaylı bilgilere Aday Aydınlatma Metni’nden ulaşabilirsiniz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir;

 • İşitsel Veri: Bizimle paylaşmanız halinde destek hattında otomatik ses kayıt sistemine kaydedilen özel nitelikli kişisel verileriniz
 • Özgeçmişinizdeki “Fotoğraf” bölümü.
 • Sağlık verisi, Özgeçmişinizde belirtebileceğiniz engellilik durumunuz, engel oranınız, konuyla ilgili detaylar.
 • Özgeçmişinizde manuel doldurulan alanlarda belirttiğiniz özel nitelikli kişisel verileriniz

Bazı işverenler, çoğunlukla kendi faaliyet alanları gereği, bazı özel nitelikli kişisel verilerinizi isteyebilmektedir. Bu sebeple özel nitelikli kişisel verilerinizi işlemekte gerekli hassasiyeti göstermek adına özgeçmişinizi doldururken özel nitelikli kişisel verilerinizi içerebilecek bölümlerdeki kişisel verilerinizin işlenmesi için onayınızı almak üzere bu sekmeyi açtık. Bu sekmeyi doldurmadan önce özel nitelikli kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması için sizden ayrı bir onay kutucuğunda açık rıza istemekteyiz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

“Verilerimin Açık Rıza Metni’nde belirtilen amaçlarla işlenmesine onay veriyorum.”  onay kutucuğunu işaretleyerek hem ilgili sekmedeki kişisel verilerinizi hem de bu Açık Rıza Metni’nde belirtilmeyen ancak bizimle paylaşmayı kendiniz tercih ettiğiniz sair özel nitelikli kişisel verilerinizi ve bu metne konu kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlarla işlememiz için tarafımıza açık rıza vermektesiniz:

 • Hem sizin iş arayışınıza hem de işverenlerin çalışan arayışına yardımcı olabilmek amacıyla özgeçmişinizde yer alan bilgiler işverenlerle paylaşılmaktadır.
 • Özgeçmişinizin bütün Heetsoft Bilgi Teknolojileri AŞ’nin iş ortağı olduğu işverenlere çalışan arayışlarında yardımcı olmak amacıyla paylaşılmaktadır.
 • Özgeçmişinizin iş ortaklarımız tarafından değerlendirilmesi ve verinin işlenmesine kabul etmekte ve açık rıza vermektesiniz. Bahse konu olan özgeçmişinize eklediğiniz bütün verilerinizin Heetsoft iş ortakları olan ve olmayan kişiler tarafından görüntülenmesine izin vermiş olursunuz. Bu seçeneği seçmek istiyorsanız aleni olmasını istemediğiniz özel nitelikli verilerinizi özgeçmişinizde belirtmemenizi özellikle öneririz.
 • Heetsoft web sitesi üzerinden bizim çalışanımız olmak için başvurduğunuzda veya özgeçmişinizin aday havuzunda görüntülenmesine ve işlenmesine onay verdiğinizde,
 1. İstihdamın değerlendirilmesi,
 2. Adayları inceleme ve istihdam edilecek yeni adayın tespit edilmesi,
 3. Özgeçmişinize alınan notların yöneticinin adayı daha iyi anlayabilmesi ve tanıyabilmesi için yöneticiyle paylaşılması,
 4. Özgeçmişinizde yer verdiğiniz referans kişileriyle verilerin teyit edilmesi,
 5. Pozisyonla ne kadar örtüştüğünüzün doğrulanması ve ileriye dönük teyit için özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi
 6. Kısa ya da uzun vadede ihtiyaç duymamız ihtimaline karşı sizinle e-posta ortamında paylaştığımız teklif mektubunun kayıt altına alınması amaçlarıyla işleyebiliriz. İş arama süreçlerinizde size yardımcı olabilmek amacıyla işleyebiliriz.
 • Heetsoft iş ortağı İşveren’lerin hizmetlerden yararlanabilmek için desteğe ihtiyacı olduğu durumlarda, desteğin sağlanması için kesinlikle gerekliyse, İşveren Müşteriler ile paylaşılabilir.
 • Çalışma saatlerimiz içerisinde size destek verebilmemiz için 0 (850) 441 43 38 (HEET) numaralı telefondan firmamıza ulaşabilir, desteğe ihtiyaç duyduğunuz konu özel nitelikli kişisel veri içerebileceğinden dolayı taleplerinize destek verebilmek için paylaşılabilir,
 • Bizimle yaptığınız telefon görüşmelerinde paylaştığınız özel nitelikli verileriniz otomatik ses kayıt sistemlerimizce kaydedilebilmekte ve saklanabilmektedir. Telefon görüşmeleri otomatik olarak kaydedildiğinden özel nitelikli kişisel verilerinizi paylaşmamaya dikkat etmenizi öneririz.
 • Web sitemiz üzerinden bizim çalışanımız olmak için başvurduğunuzda özgeçmişinizin olması gerekmektedir, dolayısıyla başvurunuzu değerlendirme sırasında özgeçmişiniz gerekli olan şekillerde işlenebilir ve bu süreçte yer alan kişilerle paylaşılabilir,
 • Şirket içerisinde yer alan farklı birimlerimiz tarafından, söz konusu birimlerin faaliyet amaçlarına uygun olarak işlenmektedir.
 • Gerektiği hallerde savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımızla paylaşılabilir.
 • İstihdama yardımcı olma hizmetimizin sağlanması için yurt dışı merkezli işverenlerimizle ve destek aldığımız yurt dışında yerleşik ve veri sorumlusu/veri işleyen ilişkisi içerisinde olduğumuz servis sağlayıcılarımız ile paylaşıyoruz.
 • Başvuru yaptığınız şirketin, grup şirketi olması halinde, bu şirketin bağlı olduğu ve aynı zamanda işverenin iş ortağımız olan diğer grup şirketleri ile paylaşabiliyoruz.

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.